Komt u in Nederland wonen, dan moet u inburgeren. Dit betekent dat u de taal moet leren en moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Hierna doet u een examen: het inburgeringsexamen. Inburgeren kost geld. U kunt geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor meer informatie kunt u kijken op Inburgeren.nl.

Inburgeren meestal verplicht

Volgens de Wet Inburgering moeten nieuwkomers in Nederland binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen. Minderjarige kinderen hoeven dit examen niet te doen.

Inburgering is meestal verplicht als u uit een land buiten de Europese Unie komt. Maar er zijn uitzonderingen. Meer over de inburgeringsplicht en de uitzonderingen kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Inburgeringsexamen

Als u moet inburgeren doet u een inburgeringsexamen. Dit examen bestaat uit de onderdelen:

 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
 • Leesvaardigheid
 • Spreekvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Participatieverklaring

Op Inburgeren.nl vindt u meer informatie over de inhoud van het examen.

Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2)

In plaats van de taalonderdelen van het inburgeringsexamen kunt u ook staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) doen. U leert dan Nederlands op een hoger niveau. Dat is handig als u in Nederland wilt werken of studeren. Naast het staatsexamen moet u dan ook het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) doen. En u moet de participatieverklaring ondertekenen.

Meer informatie over het staatsexamen Nederlands als Tweede taal vindt u op de website van DUO.

Binnen 3 jaar

U moet het inburgeringsexamen binnen 3 jaar halen. Lukt dit niet, dan kunt u een boete krijgen. In sommige gevallen kunt u meer tijd krijgen, bijvoorbeeld als u:

 • wel uw best hebt gedaan, maar het examen niet hebt gehaald
 • ziek bent geweest
 • een kind heeft gekregen
 • niet goed kunt lezen en schrijven.

Op Inburgeren.nl leest u er meer over.

Tijdens de coronacrisis krijgen sommige inburgeraars extra tijd om in te burgeren. Kijk voor meer informatie op Inburgeren.nl.

Participatieverklaring

Moest u op of na 1 oktober 2017 beginnen met inburgeren? Dan moet u als onderdeel van uw inburgering uw handtekening zetten op de participatieverklaring. Door de verklaring te ondertekenen, verklaart u dat u weet welke waarden en spelregels belangrijk zijn in Nederland. En dat u actief wilt meedoen in de samenleving.

In Rijssen-Holten regelt ViaVie Welzijn de ondertekening van de participatieverklaring. ViaVie organiseert een cursus voor statushouders (4 avonden) waarin u uitleg krijgt over de participatieverklaring. Voor statushouders is de cursus verplicht.

Daarnaast biedt ViaVie Welzijn een verkorte workshop voor gezinsmigranten (mensen die bij hun partner in Nederland komen wonen).

U krijgt van de gemeente een brief met uitleg over de participatieverklaring. De gemeente houdt ook bij of u de verklaring heeft getekend. U moet de verklaring tekenen binnen 1 jaar nadat u bent ingeschreven bij de gemeente. Heeft u vragen over de participatieverklaring? Of wilt u weten waarom u nog geen brief heeft gekregen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente of ViaVie Welzijn.

Meer informatie vindt u ook op de website Inburgeren.nl.

Examen doen vanuit het buitenland

Komt u naar Nederland om bij uw partner te wonen? Dan moet u in uw eigen land een examen maken. Dit is het basisexamen inburgering. U kunt het maken op de Nederlandse ambassade of het consulaat, via de computer. Op de website Naarnederland.nl vindt u meer informatie en lesmateriaal waarmee u zich kunt voorbereiden op het examen.

Haalt u het examen, dan krijgt u een machtiging voorlopig verblijf (mvv). Daarmee kunt u naar Nederland reizen. In Nederland moet u dan een tweede inburgeringsexamen afleggen.

Zelf betalen

U moet uw inburgering zelf betalen. U kunt geld lenen van DUO om een inburgeringscursus en taalcursus mee te betalen. U vindt er meer informatie over op Inburgeren.nl.

Hulpaanbod

Inburgering

Workshop Participatieverklaring

De workshop Participatieverklaring wordt aangeboden voor...

Workshop Participatieverklaring

De workshop Participatieverklaring wordt aangeboden voor...

Hulp voor inburgeraars

Spreekuren Vluchtelingenwerk

Integratiecoaches ondersteunen statushouders om te integreren in...

Spreekuren Taalpunt

Mensen die laaggeletterd zijn hebben grote moeite met lezen en...

Spreekuren Taalpunt

Mensen die laaggeletterd zijn hebben grote moeite met lezen en...

Organisaties

Asielzoekersorganisatie, vluchtelingenorganisatie

ViaVie Welzijn (locatie Holten)

 0548-36 27 55 viaviewelzijn.nlSmidsbelt 67451BLHolten

ViaVie Welzijn (locatie Rijssen)

 0548-36 27 55 viaviewelzijn.nlRozengaarde 757461DARijssen

Vergelijk hulpaanbod