Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal VraagPlein.

Aanvragen jeugdhulp

Jeugdhulp vraagt u aan bij de gemeente via het Sociaal VraagPlein. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal VraagPlein. Of u kunt online een ondersteuningsvraag indienen bij de gemeente.

De mensen van het Sociaal Vraagplein bekijken uw situatie en bepalen welke hulp er voor uw kind nodig is. Het kan zijn dat u hulp krijgt van een van de organisaties die meedoen aan het Sociaal VraagPlein. De organisatie helpt u dan verder.

Wanneer het Sociaal VraagPlein denkt dat er (meer) jeugdhulp nodig is, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met een consulent jeugd van de gemeente. Dit is een keukentafelgesprek.

Spoed

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800 - 2000, (24 uur per dag bereikbaar). U kunt ook bellen met uw huisarts of de politie. Of met uw eigen consulent bij de gemeente, wanneer u al jeugdhulp krijgt via de gemeente.

Professionals kunnen een crisis rondom een kind melden bij het coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente (uitgevoerd door Jarabee en Ambiq). Telefoonnummer: 085-4846248, 24 uur per dag bereikbaar.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U hoeft het dan niet meer te regelen via de gemeente. U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal VraagPlein. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een pgb.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Het Sociaal VraagPlein kan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Vormen jeugdhulp

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, wanneer de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar contracteert daarvoor organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente Rijssen-Holten heeft samen met andere gemeenten in Twente een groot aantal jeugdzorgorganisaties gecontracteerd (meer dan 300) zodat inwoners veel keuzevrijheid hebben bij het uitzoeken van een organisatie.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod