Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentebelastingen

De belastingen verschillen per gemeente. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingen kunt u op de website van de gemeente Rijssen-Holten kijken. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente.

Kwijtschelding

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen.

In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kijkt daarbij naar uw vermogen, inkomen en uitgaven. U kunt zelf kwijtschelding aanvragen.

Hulp bij het aanvragen van kwijtschelding

De Vrijwillige Thuisadministratie van ViaVie biedt in 2021 hulp bij het regelen van kwijtschelding voor de gemeentelijke heffingen. Ook kunnen de vrijwilligers ondersteunen bij de aangifte inkomstenbelasting en mogelijke kwijtschelding aanslag GBLT (waterschapsbelasting). Voor minima is deze hulp gratis.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Rijssen-Holten.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod