Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum. U kunt contact opnemen met het Sociaal VraagPlein wanneer u meer wilt weten over crisisopvang. Of u kunt direct contact opnemen met de crisisopvang van Humanitas Onder Dak in Almelo.

Crisisopvang voor mensen uit Rijssen-Holten wordt geregeld via de centrumgemeente Almelo. Professionals die meer willen weten over maatschappelijke opvang kunnen daarvoor terecht bij het Cimot.

Snel hulp bij een crisis

Heeft iemand snel hulp, zorg of opvang nodig, dan kunt u dit als volgt melden.

Crisis door psychische problemen

De crisisdienst is er voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Crisis door huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Crisis bij een kind of jongere

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800 - 2000, (24 uur per dag bereikbaar). U kunt ook bellen als de crisis niet met huiselijk geweld te maken heeft. De gemeente heeft hier met Veilig Thuis Twente afspraken over gemaakt.

U kunt ook bellen met uw huisarts of de politie. Of met uw eigen consulent bij de gemeente, wanneer u al jeugdhulp krijgt via de gemeente.

Professionals kunnen een crisis rondom een kind melden bij het coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente (uitgevoerd door Jarabee en Ambiq). Telefoonnummer: 085-4846248, 24 uur per dag bereikbaar.

Het coördinatiepunt zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Per direct opvang nodig? Wij helpen je

Je zit in een (grote) crisis. Je kunt bijv. door een verslaving...

crisisopvang

Crisisopvang vind, indien hier op dat moment mogelijkheden voor...

Ambulante Spoedhulp voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien en zich te...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Crisisopvang

crisisopvang binnen de leefgroepen of in crisisopvanggezinnen van...

Crisisopvang

Crisiszorg, overbruggingsopvang en langdurig verblijf aan jeugd...

Ambulante Spoedhulp voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien en zich te...

Vrouwenopvang

Opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld

Kadera biedt opvang aan vrouwen en kinderen die te maken hebben...

Organisaties

Crisisopvang

Lijn 1 huisartsenpraktijk

 0548-54 20 20 lijn1huisartsenpraktijk.nlHaarstraat 657462ALrijssen

Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Zuid

 0548-51 22 04 mczrijssen.nlWijnand Zeeuwstraat 267462DERijssen

Huisartspraktijk Lanzing

 0548-51 26 03 huisartslanzing.nlHaarstraat 737462ALRijssen

Vergelijk hulpaanbod