Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Vanwege psychische of psychosociale problemen bijvoorbeeld.

Beschermde woonvormen

In of vlakbij een zorginstelling wonen wordt ook wel beschermd of beschut wonen genoemd. Dit kan geregeld worden via de Wmo of de Wlz.

Beschermd wonen vanuit de Wmo

De meeste beschermende woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt voor een aanvraag terecht bij het Sociaal VraagPlein.

Woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking

Bekijk welke woonvormen er zijn speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vergelijk hulpaanbod