Cliëntondersteuning biedt u informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn. Cliëntondersteuners kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen. U kunt ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn.

De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt. Cliëntondersteuning is gratis.

Cliëntondersteuning aanvragen

In Rijssen-Holten bieden 3 organisaties samen cliëntondersteuning aan:

Deze 3 organisaties doen mee aan het Sociaal VraagPlein. U kunt dus met uw vraag contact opnemen met het Sociaal VraagPlein. Het Sociaal VraagPlein verwijst u door naar de juiste organisatie.

Cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz / CIZ)

Gaat het om zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan kunt u voor cliëntondersteuning ook terecht bij:

Scot, MEE en Zorgbelang kunnen helpen bij het krijgen van een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie). Ze kunnen ook helpen om de zorg uit te zoeken en te regelen. Het zorgkantoor ondersteunt u hier ook bij.

Recht op ondersteuning bij zorg en hulp

Een cliënt is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente zorgt ervoor dat deze cliëntondersteuning beschikbaar is: het is een algemene voorziening.

Hulp en advies

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties.

De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Onafhankelijk

Een cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.

Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal VraagPlein. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Cliëntondersteuning bij zorgaanvraag

De gemeente zorgt ervoor dat cliëntondersteuning beschikbaar is voor iedereen die zorg of hulp wil aanvragen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

Ook bij een aanvraag die u niet bij de gemeente doet, maar bij een andere instantie, kunt u dus cliëntondersteuning krijgen. De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek.

Hulpaanbod

Cliëntondersteuning

Specialisatie autisme en adhd

De Doortrapper coacht en begeleidt mensen uit Twente die een...

Nazorg

Cliënten die in de opvang hebben gezeten, kunnen gebruik...

Organisaties

Cliëntondersteuning

InteraktContour - dagbesteding en individuele...

 06-43 58 91 73 interaktcontour.nlLeijerweerdsdijk 117461PNRijssen

Stichting Cliëntondersteuning Twente

 085-48 90 374 scotwente.nlvon Bönninghausenstraat 17622TSBorne

Vergelijk hulpaanbod