Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen. Respijtzorg heet daarom ook wel 'vervangende mantelzorg'.

Een vrijwilliger kan respijtzorg op zich nemen, maar er zijn ook zorgverleners en zorginstellingen die dit bieden. U kunt het aanbod bekijken in het overzicht van alle respijtzorg in deze website.

Respijtzorg van een vrijwilliger

Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal VraagPlein voor advies en ondersteuning bij het regelen van respijtzorg. U kunt direct online een ondersteuningsvraag indienen.

Respijtzorg van professionele zorgverleners

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. U kunt contact opnemen met het Sociaal VraagPlein om het te regelen. U kunt ook online een ondersteuningsvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor respijtzorg.

Logeeropvang

Logeeropvang houdt in dat uw naaste een nachtje ergens gaat slapen, in een zorginstelling, zorgboerderij, een logeergezin of een logeerhuis. Het kan één nacht zijn, een weekend of een langere periode.

Meer lezen over:

Opvang met zorg overdag

Opvang overdag in een zorginstelling geeft mensen de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en bezig te zijn met leuke en nuttige activiteiten. Mantelzorgers hebben dan tijd voor zichzelf. Er zijn verschillende vormen, zoals dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling.

Meer informatie:

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Bij aanvang van de hulp nemen wij een mantelzorgscan af. Alleen...

Mantelzorgondersteuning

De ruim 300 Steunpunten Mantelzorg in het land richten zich op het...

Gemak, gezelschap en ondersteuning

Mantelzorg ondersteuning  Vervangende mantelzorg ...

Respijtzorg

Gemak, gezelschap en ondersteuning

Mantelzorg ondersteuning  Vervangende mantelzorg ...

Ondersteunen van mantelzorgers / zorgtaken verlichten

Ondersteuning van de mantelzorger, afhankelijk van de zorgvraag....

Mantelzorgondersteuning

De mantelzorgconsulenten in de gemeente Rijssen-Holten zijn Janny...

Logeeropvang (alles)

Logeerweekends voor jongeren

Er zijn 4 kamers beschikbaar voor 4 logeetjes. Dus elk...

Logeeropvang voor kinderen/jongeren met een beperking

De bungalows zijn 8 persoonsbungalows. De slaapkamers bevinden...

Logeren voor jeugd, volwassenen en senioren

Logeren vindt plaats binnen de nieuwbouw en woonkamer van de...

Bezoekdiensten

Bezoek aan huis door een geestelijk verzorger bij levensvragen

Wat is geestelijke ondersteuning? Ieder mens heeft zijn eigen...

bezoeken van eenzame en/of chronisch zieke mensen

Bezoek van een vrijwilliger ter ondersteuning van eenzame of zieke...

miMakker Blos

Blos komt onbevooroordeeld op bezoek en kijkt waar de...

Zorg overnemen door vrijwilligers

Ondersteunen van mantelzorgers / zorgtaken verlichten

Ondersteuning van de mantelzorger, afhankelijk van de zorgvraag....

Mantelzorgondersteuning

De mantelzorgconsulenten in de gemeente Rijssen-Holten zijn Janny...

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg/Respijtzorg

Ouderen, zieken, kinderen en volwassenen met een beperking of...

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

Christelijke Mantelzorghulp Rijssen

 0548-54 17 55 mantelzorghulp.nlHaarstraat 837462ALRijssen

Gemak Gezelschap Ondersteuning - Prins...

 06-47 18 52 41 gegeon.nl

Saar aan Huis - gemeente Deventer, Lochem,...

 06-41 55 74 52 saaraanhuis.nlBergweidedijk 387418AADeventer

Logeerhuis

Logeerhuis en Dagopvang - Rijssen

 06-14 76 80 27 Stationsdwarsweg 227461ATRijssen

Zorgboerderij Rond-Umme

 rond-umme.nlPoggenbeltweg 217448PLHaarle

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod